Гръцки език онлайн

Самоучител по гръцки език с понятието, чрез "среден път" между двата диалекта – катаревуса и димотики не устройва мнозина. Някои считали, че реформите няма да доведат до правилното изучаване на гръцки език, други справедливо заявявали, че катаревуса е диалект от езика на обикновения човек и той трябва да е официален. В резултат на това била предложена алтернатива –  да се счита систематизираното и усъвършенствано народно наречие – димотики. Това преминало в спор, кой от двата диалекта да бъде официален гръцки език, дори прерастнало в улична стачка.

През ХХ век какъв учебник по гръцки да се ползва се превърнало в политически въпрос. Гръцките социалисти декларирали, че катаревуса е създаден затова, да бъде приобщена масата към равенство. В националистическите политически партии, афиширали обратното, че катаревуса трябва да бъде изоставен като вариант на изучаване на гръцки.

Битката била приключена и димотики бива окончателно признат през 1976 година, като официален гръцки език. И днес в Гърция можете да срещнете образовани гърци, който владеят и катаревуса. В интелигентните среди се счита за добър вкус, ако умеете да се изразявате правилно на гръцки език. Определено, че на катаревуса  има написани множество произведения на изкуството, който не могат да бъдат отречени и зачеркнати.

Диалекти и произношение в новогръцкия език

Ако сте използвали неправилния  самоучител по гръцки или преподаватели. Имате самочувствието, че знаете езика, вие пристигате в Гърция и изненада – не можете да разберете нито дума от това, което ви се говори.  Това е така, защото болшинството от гръцките региони имат свой собствен местен диалект. Но, някои от тях ще разпознаят вашето произношение, придобито в курс по гръцки да бъде разбрано. Имайте пред вид, че диалектите никога не се използват в новогръцкия език. Писмеността е развита така, че в литературните произведения се предава точно пряката реч на героите. Освен това за цялостната работа с гръцки език и усвояване на официалния език в цялата страна медиите заемат 90%. Постъпенното разпространение на официалния гръцки език чрез телевизия и радио свършва чудесна работа.

Защото във всеки регион съществуват особености при произношението – някои, който се забелязват и от чужденците.

Гръцката азбука

Глинените таблички от Кноса са били написани от минойска силабическа писменост. Гръцката азбука, която е основа на кирилицата, както на етруската и римско латинската писменост, произлиза някъде от 8 век преди нашата ера. Историческите данни сочат, че гърците са я заимствали от финикийците и са я приспособили към своя собствен език, като само са добавили гласни. Полезно знание за гръцки за начинаещи.

Древните гърци не се притеснявали да поставят ударения и наставки при писането. Те дори не са си правили труда да поставят точно съюзи между думите и дори правили пропуски при писане. Но, ударенията и наставките са дали радикална трансформация на гръцкия език през 400-200 г. преди нашата ера, и се наложил диалекта койне.

Всичкото това многообразие характеризира катаревуса, но по никакъв начин не влияе на произношението при изучаването на гръцки език. Сега ще забележите в нашия гръцки език самоучител, че са останали силните ударения в думите, съдържащи два, а понякога и няколко знака.

Уроци по гръцки език и превод

Проблема с изписаните на гръцки имена и топоними на латиница са близки на тези, които ползват кирилица. Естествено, съществуват английски еквиваленти на гръцките букви. Така, че много англоговорещи, както и самите гърци пишат по този способ "greeklish".

Така, че да унифицираме тази система с еквиваленти понякога е невъзможно да пишем «Θ» вместо 8 или th, а вместо «υ» – ou, но това ще го видите в самоучител по гръцки.

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Можете Да Изтеглите Самоучителя ОЩЕ СЕГА!

курсове по гръцки

аудио уроци по гръцки