Уроци по гръцки

 

Самоучител по гръцки се използва за изучаването на един от древните езици в света. Освен това, той е основата на една от древните писмености в целия свят. Естествено, че съвременния гръцки език се отличава изцяло от езика, на който са говорили великите мислители от древността, като Софокъл или Сократ. Всички уроци по гръцки език са базирани преди всичко на характеристиките на този език, на неговата изразителност и мелодичност. Дори за самите гърци това е приятно занимание, понеже самите те са весел, общителен и дружелюбен народ. 

Мнозина, които си имат работа с гръцки език забелязват сходство в граматиката на гръцкия език с граматиката на българския език. Донякъде това е така, защото както в българския, така и в гръцкия език съществителните се изменят по род и число, а глаголите имат категории – спрежения и наклонения. Също има и някои сходства, които се отнасят за бъдеще и минало време. В уроци по гръцки език онлайн ще видите голямо количество временна форма на глаголите. В някои случаи можем да сравним съвременния гръцки език с английския език: наличието на съвършена форма и перфектно време.

Независимо от това дали сте на вълна гръцки за начинаещи самостоятелно или с преподавател, си  подберете програма, която да съответства точно на вашата необходимост и методика на обучение. Имайте пред вид, че преди всичко трябва да усвоите граматиката, която е основа на гръцкия език.

Примерно, ако сте започнали да изучавате английски език можете веднага да пристъпите към разглеждане на речниковата база, което ще ви позволи да съставяте прости изречения. При изучаване на гръцкия език такъв вариант няма да проработи. И именно точно това представлява трудност за начинаещите. Затова е необходимо да имате минимален запас от граматиката на гръцки език. Обучението на гръцки език само по себе прилича на построяване на дом. Първо се поставят основите, после фундамента, който е граматическата база и накрая основните знания.

Затова с гръцки език самоучител е необходимо да се пристъпи към задълбоченото изучаване на граматиката паралелно с речниковия запас. Изучаването на гръцкия език на пръв поглед, може да се окаже не лека задача. Но, преди всичко начинаещите ще трябва да разберат, че това зависи изцяло от тях, от тяхното постоянство, енергичност, интензивност на занятията и последващата практика. Непосредствено всички уроци по гръцки ще ви предоставят основните граматически форми и понятия на съвременният гръцки език.

Гръцки за начинаещи има практическа задача да наблегне на основните аспекти – обучаващата тематика и ориентиране на широката аудитория към особеностите на гръцкия език, както с преподаватели, така и самостоятелно. В курс по гръцки ще откриете материали по граматика, а също и различна информация и връзки към алтернативни източници по изучаване на гръцкия език. Искаме да подчертаем, че при изучаването на гръцки език, на първо място ще спечелите едно допълнително средство за общуване, което ще ви даде огромни възможности за научаване и разбиране на гръцката култура. Накратко самоучител по гръцки е създаден за всички, които изучават съвременния гръцки език и се интересуват от гръцката култура.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Можете Да Изтеглите Самоучителя ОЩЕ СЕГА!

курсове по гръцки

аудио уроци по гръцки