Учебник по гръцки

Гръцкият език е един от най-старите индоевропейски езици и много хора учат този език чрез подробен самоучител на гръцки език. До този момент това е единственият представител на така наречената гръцка езикова група, тя се разделя на гръцки и новогръцки. Новогръцкият език се говори от около 12 милиона души по света. Като преобладаващия брой от тях са гърци, както българи, македонци и албанци. Въпреки това, широко е изучаването на гръцки език от цигани, албанци, сърби, българи, както и не е малък е броя на мюсюлмани в северната част, който взимат курсове по гръцки. Новогръцкият език е официалният език на Гърция и гръцката част на остров Кипър.

В продължение на векове гръцкия език е претърпял драматични промени. Древният гръцки език почти не съществува поради многото диалекти, от които обикновено се отличават четири основни: атика, йонийски, дорийски и еолийски. Днешните съвременни гръцки диалекти са от края на елинистическата епоха или още така нареченият"койне". Официалният гръцки език се основава на диалекта – димотики.

Към днешна дата уроците по гръцки език могат да се проведат в два варианта – катаревуса и димотики. Първият е в близост до древно гръцкия и граматичните му правила, но се използва и съвременната форма на произношението. При вторият се ползва формата на език, който е най-близък до говоримия. От 1976 година димотики става официален език на Гърция.

Гръцкия език онлайн в наше време се превръща в един от важните езици за международно общуване в България, Румъния и Албания. Количеството хора, които не са гърци, но изучават гръцки език като друг чужд език е повече от три милиона души.

Гръцкият език е един от най-древните писмени езици в човешката цивилизация. Произход на гръцката азбука, най-вероятно, е заимствана от финикийска писмена форма. Пълният разцвет на гръцката писменост достига по време на Късно Римската и Ранно Византийската епоха.

Счита се,че до самоучител по гръцки прибягват много хора по света. Но се знае, че Критската цивилизация, която е открита за света през средата на XX века е оставила глинени плочки с изписани знаци на непозната писменост. Тази азбука, по своя вид се е предполагало, че се е развила от египетски йероглифи, но по-късно се доказва, че това са първите символи на гръцки език. След унищожаването на минойската култура от чудовищно цунами след изригването на вулкана Санторини  през 1450 г. преди новата ера, на остров Крит се появяват нови заселници – ахейци. Точно те започват да използват тези писмени знаци, а техният диалект бил близък до днешния език, който може да се намери във всеки учебник по гръцки. През X век на остров Крит се появяват и войнствените дорийци, които напълно променили живота на местното общество. От тогава азбуката и диалекта на ахейците били забранени, а гръцката писменост била в забвение цели два века, след което се възражда в съвършено нов вид.

Гръцкият език се превръща в основа за създаването на голям брой литературни произведения. По време на Римската империя, изучаване на гръцки език е основна задача на всеки един образован човек. В наше време гръцкия език е в основата на научна и техническа терминология, както в математиката, физиката, астрономията и др. Чрез тази терминология гръцки думи навлизат в много езици, както и в българския език.

Гръцкият език не е лесен за усвояване, не е и един от най-разпространените, но въпреки това той заема своето място в световната култура.

Различните курсове по гръцки ще ви научат да общувате на този език, като ще ви дадат възможности да придобиете по-дълбоко разбиране на литературния и разговорния гръцки език. С методите, използвани в нашия гръцки език самоучител, комплекс от граматични упражнения, изучаване на непознати думи и изрази, преводи на гръцки от и на собствения си език и др.

В хода на изучаването на гръцки език в уроците по гръцки език онлайн са подходящи за всички възрасти и степен на образование. Обучението, което ще получите се базира на най-новите методи, съчетани с ефективни усвоявания на гръцкия език чрез аудио и видео носители. Обучението може да се проведе, както в група, така и индивидуално чрез самоучител по гръцки.


Можете Да Изтеглите Самоучителя ОЩЕ СЕГА!

курсове по гръцки

аудио уроци по гръцки